CitySafes.be
10 531 9 Aanbevolen door 98% van onze klanten. Alle reviews »

Estate planning

Wat is estate planning?

Estate planning wordt in het Nederlands vaak nalatenschapsplanning genoemd en is een manier om het opgebouwd vermogen van iemand fiscaal gunstig en ethisch verantwoord over te dragen aan de erfgenamen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren zoals via het huwelijksvermogensregime, via testamentsvoorzieningen of via schenkingen. Estate planning hoort bij de volledige financiële planning. Hieronder vallen ook het beheer van pensioen, hypotheek en vermogen.

Hoe werkt estate planning?

Door het maken van een goed estate plan voorkomt u problemen met uw nalatenschap en kunt u ervoor zorgen dat dit naar uw goeddunken geregeld is. Bij estate planning gaat het om alle verschillende maatregelen die u tijdens uw leven kunt treffen om ervoor te zorgen dat bij overlijden uw vermogen fiscaal gezien zo gunstig mogelijk kan worden overgedragen. Naast juridische aspecten krijgt u hierbij ook te maken met fiscale regels zoals successierecht, inkomstenbelasting en schenkingsrecht. Deze kwesties kunt u bespreken met uw bank of vermogensbeheerder.

Erfenis wat nu?

Bij overlijden komt de erfenis toe aan de erfgenamen van de overledene. Dit houdt in dat zowel alle bezittingen als alle schulden die door de overledene worden achtergelaten worden overgedragen. Een erfgenaam kan een persoon zijn of een instelling die door overlijden een erfenis of legaat krijgt. Dit kan zijn in de vorm van een geldbedrag, maar ook kostbare voorwerpen kunnen hiertoe behoren. Erft u een geldbedrag, dan betaalt u daar erfbelasting over als het bedrag hoger is dan de vrijstelling. De vrijstelling is afhankelijk van uw relatie tot de overleden persoon, maar ook van de waarde van de erfenis. In sommige gevallen betaalt u geen erfbelasting.

Welke rol kan De Nederlandse Kluis vervullen bij estate planning?

De Nederlandse Kluis kan u op verschillende manieren helpen bij estate planning. Zo kunt u uw sieraden of edelmetalen veilig opslaan voor uw kinderen en/of kleinkinderen. Ook kunt u uw testament en andere belangrijke papieren bij ons veilig bewaren. Waardevolle eigendommen kunt u bewaren in nalatenschap.

Afspraak maken